English German

Creating the Logic Solution


Job Description

Logic Technology helpt bedrijven die high-tech mechatronica produkten ontwikkelen om hun produkten sneller en foutloos, naar de markt te brengen. Wij doen dit door onze klanten al in een vroeg stadium van hun produktontwikkelling te voorzien van beproefde deeloplossingen. Veelal betreft dit een combinatie van complexe ‘standaard’ hardware en software componenten die door onze klanten zelf worden geïmplementeerd in hun eindprodukt.


Task

Opdracht: Ontwikkel een Home Care Demonstrator

Ontwikkel uit een selecte combinatie van onze hardware, middleware en development tools, een medische demonstrator die gericht is op het bewaken en ondersteunen van patiënten in hun woonomgeving. De demonstrator heeft als doel het aantonen van sterke punten van de gebruikte deeloplossingen, in een opstelling die tot de verbeelding spreekt. Deze demonstrator zal gebruikt worden tijdens beurzen en evenementen en tijdens klantenbezoeken.
 
De demonstrator richt zich op het bewaken en ondersteunen van patiënten in hun woonomgeving. Denk aan een centrale unit met een display voor het weergeven van informatie en bediening, een internetverbinding met een patïenten ondersteuningsdienst. De unit communiceert draadloos met sensoren en actuatoren in de woning, maar ook op de patiënt aangebracht. Continue worden bloeddruk, bloedsuiker, hartslag, temperatuur en beweging van de patiënt geregistreerd. Maar ook de omgeving wordt in de gaten gehouden, denk aan geluid, abrupte veranderingen in de omgeving, electriciteitsgebruik, temperatuurverschillen. Daarnaast kan de centrale unit (remote) geprogrammeerd worden om bv de patiënt eraan te herinneren dat het tijd is om medicijnen in te nemen, of juist door te geven dat ze niet tijdig gebruikt zijn. Uiteraard is op de unit een alarmeringsfunctie voor noodgevallen aangesloten. Je hebt de vrijheid om zelf ideeën te ontwikkelen om de demonstrator nog aantrekkelijker te maken.

“Het project is een mooie mogelijkheid om te kijken waar jezelf toe instaat bent op het gebied van embedded en project gericht werken. Je kunt het voor jezelf zo uitdagend en leerzaam maken als je wilt.” - Ruben Arts, voormalig stagiar mechtronica Fontys.
 

Werkzaamheden

De werkzaamheden zullen bestaan uit de doorontwikkeling van een eerste concept naar een volwaardige functionele demonstrator. Vanuit het eerste concept worden nu extra functionaliteiten onderzocht, door een mechatronica afstudeerder van Fontys Venlo. Zij werkt nu vanuit een indoor lokaliseringssysteem (www.pozyx.io), naar een uitbreiding op valdetectie en alarmering. Een tweede sensor die zij nog toe gaat voegen is hartslagmeting met alarmering. Dit zijn de eerste daadwerkelijke sensoren die aan de applicatie toegevoegd worden. De uitdaging in dit traject zit in de integratie met de applicatie, het moederboard, en de visualisatie van het volgsysteem via een user interface. De student programmeert zelf de integratie en ook de GUI. Momenteel is nog de vraag hoever de huidige studente zal komen in haar ontwikkeling. Afhankelijk hiervan zullen wij in overleg bepalen wat jouw concrete werkzaamheden gaan worden.

In hoeverre ga je de huidige basis doorontwikkelen en in hoeverre heb je eigen ideeën die we kunnen toevoegen in dit project? Jouw doel moet zijn om tot een functionele demonstrator te komen, die op basis van plug and play gedemonstreerd kan worden.

Na presentatie en goedkeuring van je voorstel word je geacht om de onderdelen zowel in hardware als in software te integreren in de demonstrator. Je wordt hierbij ondersteund door de internationale fabrikanten van de deeloplossingen en een medewerker van Logic Technology.


Job Requirements

logic solutions waar je mee gaat werken

Aan de basis staat een microprocessor bordje van www.embeddedartists.com met een ARM Cortex-M kern, standaard seriële, USB, ethernet, discrete en analoge I/O en voldoende uitbreidingsmogelijkheden voor bijvoorbeeld Zigbee, Bluetooth, WiFi modules. Op het bordje is al een aangepaste versie van het FreeRTOS besturingssysteem geïnstalleerd. Het bordje is verder voorzien van een multitouch display. Onze klanten kunnen dit bordje met kleine aanpassingen gebruiken als basisbord voor hun eigen eindprodukt.

Om het display grafisch aan te sturen, gebruiken we grafische Designer software met een bijbehorend grafisch framework www.cranksoftware.com. Crank Software maakt het de ontwikkelaar gemakkelijk om een moderne gebruikersinterface te bouwen naar bedrijfsimago zonder afbreuk te doen aan rekenkracht van kleine microprocessoren.

Data hebben en beheren is erg belangrijk, zeker in medische toepassingen. Reliance Edge van www.datalight.com is een betrouwbaar filesysteem voor embedded systemen; wat er ook gebeurt, data gaat nooit verloren, ook niet tijdens een spanningsuitval. En wat nog belangrijker is, na een herstart moet het systeem snel weer operationeel zijn.

Om de uiteindelijke applicatie in C te bouwen gebruik je de professionele ARM gebaseerde, KEIL MDK ontwikkelomgeving van www.keil.com. KEIL MDK biedt direkte ondersteuning voor FreeRTOS en Reliance Edge.


Job Offer

Wat bieden we onze ‘logic solution creator’ ?

- Allereerst de mogelijkheid om je technische vaardigheden verder te ontplooien.
- Een zelfstandig project waarin jij de projectmanager en de aanjager bent.
- De verantwoordelijkheid om uit een concept een werkend prototype te creeëren.
- Contacten te leggen met internationale fabrikanten en ontwikkelaars van de techniek van morgen.
- Daarnaast de mogelijkheid om je interesses in marketing en technisch adviserende verkoop te verkennen.
- Bij gelegenheid mee te gaan naar relevante beurzen en evenementen.
- Uiteraard een marktconforme vergoeding voor reiskosten en je tijd.
- Wellicht de optie om na afstuderen bij het Logic team in dienst te komen.
 

 
Neem voor meer informatie contact op met Gilbert Gadet, hrdesk@logic.nl of bel: 077-3078438. www.logic.nl